stagnírati

stagnírati dv. prez. stàgnīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}zastati/zaostajati u razvoju, doći/dolaziti u stagnaciju, biti/postojati u stagnaciji 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}postati mlitav, trom; zaostajati
{{/c}}✧ {{001f}}njem. lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • stagnirati — stagnírati dv. <prez. stàgnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. zastati/zaostajati u razvoju, doći/dolaziti u stagnaciju, biti/postojati u stagnaciji 2. pren. postati mlitav, trom; zaostajati ETIMOLOGIJA njem …   Hrvatski jezični portal

  • stagnírati — am nedov. (ȋ) knjiž. ostajati na doseženi stopnji a) glede na kakovost, pozitivne lastnosti, zastajati: proizvodnja, razvoj stagnira / gospodarsko, kulturno stagnirati / družba je v teh letih stagnirala; orkester ne stagnira več b) glede na… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stagnantnost — stagnàntnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je stagnantno, usp. stagnacija ETIMOLOGIJA vidi stagnirati …   Hrvatski jezični portal

  • stagflacija — stagflácija ž DEFINICIJA ekon. istodobno postojanje visoke stope inflacije i visoke stope nezaposlenosti ETIMOLOGIJA v. stagnirati, stag (nacija)}} + v. {{(in)flacija …   Hrvatski jezični portal

  • stagnacija — stagnácija ž DEFINICIJA 1. mirovanje, zastoj, stanje bez napredovanja [stagnacija privrede] 2. pren. tromost, mlitavost, mrtvilo ETIMOLOGIJA vidi stagnirati …   Hrvatski jezični portal

  • stagnantan — stagnàntan (stagnȁntan) prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji ima svojstva stagnacije, koji se odnosi na stagnaciju, koji joj pripada 2. pren. koji je u zastoju; trom, mlitav, nepokretan ETIMOLOGIJA vidi stagnirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.