Cêrovac Tušílovačkī


Cêrovac Tušílovačkī
Cêrovac Tušílovačkī m {{c=0}}naselje (u blizini Karlovca){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Cerovac Tušilovački — Cȇrovac Tušílovačkī m DEFINICIJA naselje (u blizini Karlovca), 709 stan. ONOMASTIKA v. cer …   Hrvatski jezični portal

  • cerovački — cȇrovačkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Cerovac T. i Cerovljane ETIMOLOGIJA vidi Cerovac Tušilovački …   Hrvatski jezični portal

  • Cerovljanin — Cȇrovljanin m (Cȇrovljānka ž) <N mn Cȇrovljani> DEFINICIJA stanovnik Cerovca Tušilovačkog ETIMOLOGIJA vidi Cerovac Tušilovački …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.