utilitarìzam

utilitarìzam m 〈G -zma〉 {{c=0}}1. {{001f}}težnja za korisnošću, svrsishodno djelovanje usmjereno na ostvarivanje neke praktične koristi 2. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}etičko stanovište po kojem je cilj svakog svjesnog i svrhovitog djelovanja ono što je korisno, opravdano ako donosi priznanje ili korist bilo pojedincu bilo zajednici (predstavnici J. S. Mill, J. Bentham, H. Sidgwick){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • utilitarizam — utilitarìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. težnja za korisnošću, svrsishodno djelovanje usmjereno na ostvarivanje neke praktične koristi 2. fil. etičko stanovište prema kojem je cilj svakog svjesnog i svrhovitog djelovanja ono što je korisno,… …   Hrvatski jezični portal

  • utilitàrist — (utilitarı̏st) m (utilitàristkinja ž) 1. {{001f}}onaj koji pristaje uz utilitarizam, koji provodi ili formulira utilitarizam 2. {{001f}}onaj koji u svemu traži svoju korist …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utilitarist — utilitàrist (utilitarȉst) m DEFINICIJA 1. onaj koji pristaje uz utilitarizam, koji provodi ili formulira utilitarizam 2. onaj koji u svemu traži svoju korist ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitarìstičkī — prid. koji se odnosi na utilitarizam i utilitariste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕtilitāran — ȕtilitār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji donosi neposrednu korist, upotrebljiv u praktične svrhe; svrhovit 2. {{001f}}kod kojeg je naglašenija korisnost (utilitarnost) od estetske ili koje druge odlike 3. {{001f}}koji pristaje uz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Mill — (izg. mȉl), John Stuart (1806 1873) DEFINICIJA engleski filozof i ekonomist, svestranošću interesa i prodornošću ideja postao najutjecajniji engleski mislilac 19. st.; utemeljitelj liberalizma kao teorije (O slobodi); u ekonomiji zastupa… …   Hrvatski jezični portal

  • utilitaristički — utilitarìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na utilitarizam i utilitariste ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitaran — ȕtilitāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji donosi neposrednu korist, upotrebljiv u praktične svrhe; svrhovit 2. kod kojeg je naglašenija korisnost (utilitarnost) od estetske ili koje druge odlike 3. koji pristaje uz utilitarizam ili ga… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.