Dominikánac


Dominikánac
Dominikánac m {{c=0}}({{/c}}Dominìkānka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G -nca, N mn Dominikánci〉 {{c=0}}stanovnik ili državljanin D. Republike{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dominikánac — m 〈G nca, V dȍminikānče, N mn nci, G dominìkānācā〉 član reda Sv. Dominika; bijeli fratar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dominikanac — dominikánac m <G nca, V dȍminikānče, N mn nci, G dominìkānācā> DEFINICIJA član reda Sv. Dominika; bijeli fratar ETIMOLOGIJA vidi Dominik …   Hrvatski jezični portal

  • Dominikanac — Dominikánac m (Dominìkānka ž) <G nca, N mn Dominikánci> DEFINICIJA stanovnik ili državljanin D. Republike ETIMOLOGIJA vidi Dominik …   Hrvatski jezični portal

  • dominìkānski — pril. kao dominikanac, na način dominikanaca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • regular — regùlār1 m <G regulára> DEFINICIJA kat. onaj koji se pridržava regule, naziv za redovnika koji živi po svečanim zavjetima, usp. franjevac, dominikanac, benediktinac ETIMOLOGIJA vidi regula …   Hrvatski jezični portal

  • bijel — bijȇl prid. <odr. ī, komp. bjèljī> DEFINICIJA 1. koji ima bijelu boju, boju snijega, mlijeka i sl. [bijel bjelcat, razg. (pojačano značenje) vrlo bijel; potpuno bijel; u po bijela dana usred dana; danju, kad se sve vidi] 2. koji je u opreci …   Hrvatski jezični portal

  • Savonarola — (izg. savonarȍla), Girolamo (1452 1498) DEFINICIJA talijanski dominikanac, prior samostana San Marco u Firenzi; propovjednik, reformator, protivnik nemoralnog pape Aleksandra VI i korupcije klera; nakon zbacivanja Medicija 1494. vladar Firence u… …   Hrvatski jezični portal

  • Paletin — Pàletin, Vicko (1508 o.1575) DEFINICIJA hrv. dominikanac, Korčulanin; u mladosti kao konkvistador sudjelovao u pacifikaciji domorodaca u Srednjoj Americi; 1541. u Meksiku pristupa u dominikanski red, osuđivao nesmiljen odnos prema Indijancima;… …   Hrvatski jezični portal

  • Kažotić — Kàžotić, Augustin, blaženi (1260/65 1323) DEFINICIJA zagrebački biskup, dominikanac, osnovao katedralnu školu, preuredio školski sustav, reformirao bogoslužje, tajnik pape Ivana XXII, cijenjen zbog svetog života i učenosti …   Hrvatski jezični portal

  • Pribojević — Pribójević, Vinko (16. st.) DEFINICIJA Hvaranin, humanist, dominikanac, autor latinskog traktata O podrijetlu i uspjesima Slavena (održanog 1525. na Hvaru, tiskanog 1532. u Veneciji), panegirik slavnoj prošlosti Slavena kojima pribraja i… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.