vrȃt

vrȃt m 〈N mn vrȁtovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}anat. {{c=0}}dio tijela čovjeka ili životinje koji spaja glavu s trupom 2. {{001f}}dio nekog predmeta koji spaja njegova dva dijela 3. {{001f}}suženi ili tanji dio nekog predmeta (violina i sl. instrumenti)
⃞ {{001f}}{{/c}}baciti se, objesiti se, pasti kome oko ∼a {{c=0}}zagrliti koga; {{/c}}(natovariti, naprtiti, navući) bijedu (brigu) na ∼ {{c=0}}preuzeti teške obveze; {{/c}}biti, stajati kome na ∼u, za ∼om {{c=0}}biti kome na brizi, na teret; {{/c}}doći kome do ∼a {{c=0}}dodijati, dozlogrditi kome; {{/c}}imati koga na ∼u (za ∼om) {{c=0}}imati koga na brizi; {{/c}}kriviti, iskrivljavati ∼ {{c=0}}dugo gledati za kim, gledati iščekujući; {{/c}}(objesiti) natovariti što kome o ∼ {{c=0}}opteretiti koga čime; {{/c}}na ∼ na nos {{c=0}}nepotrebno brzajući, na brzinu, pretjerano žureći i nepromišljeno, a brže a bolje, {{/c}}opr. mirno, staloženo, pribrano, ne žureći, bez žurbe, polagano, promišljeno{{c=0}}; {{/c}}nevolja je za ∼om {{c=0}}zlo je; {{/c}}nije šija nego ∼ {{c=0}}jednako je, isto je; {{/c}}osjećati koga za ∼om {{c=0}}biti progonjen od koga; {{/c}}(pasti, sjesti) popeti se kome na ∼ {{c=0}}nametnuti se kome; {{/c}}puhati za ∼ (komu) {{c=0}}uporno pratiti koga, biti stalni pratilac, onaj koji bi mogao preteći (o rivalima, konkurenciji u poslu i sl.); {{/c}}saviti ∼ {{c=0}}pokoriti se, priznati se poraženim; {{/c}}sjediti kome za ∼om {{c=0}}stalno kontrolirati koga; {{/c}}skinuti se s ∼a (kome) {{c=0}}1. {{001f}}prestati biti čijom brigom, ne biti više na čijem izdržavanju 2. {{001f}}prestati dosađivati kome, prestati gnjaviti koga; {{/c}}skinuti s ∼a bijedu (brigu) {{c=0}}osloboditi se, otarasiti se nevolje; {{/c}}skinuti, skidati koga ili što s ∼a {{c=0}}osloboditi se, oslobađati se koga ili čega; {{/c}}slomiti, skrhati ∼ {{c=0}}nastradati, upropastiti se; {{/c}}stajati do ∼a u blatu {{c=0}}biti u teškom položaju; {{/c}}stati kome nogom za ∼ {{c=0}}svladati, uništiti koga do kraja; {{/c}}stegnuti kome konop (omču, uže) oko ∼a {{c=0}}upropastiti, uništiti koga; {{/c}}udariti koga po ∼u {{c=0}}slomiti koga, učiniti kome što vrlo loše; {{/c}}uhvatiti za ∼ koga {{c=0}}ne dopustiti komu da se izvlači, prisiliti ga da se suoči sa činjenicama; {{/c}}zadužiti se preko ∼a {{c=0}}prezadužiti se; {{/c}}zakrenuti, zavrnuti kome ∼om {{c=0}}uništiti koga{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • vrat — vrȃt m <N mn vrȁtovi> DEFINICIJA 1. anat. dio tijela čovjeka ili životinje koji spaja glavu s trupom 2. dio nekog predmeta koji spaja njegova dva dijela 3. suženi ili tanji dio nekog predmeta (violina i sl. instrumenti) FRAZEOLOGIJA baciti… …   Hrvatski jezični portal

  • vrát — ú in a m, mn. vratóvi (ȃ) 1. del telesa, ki povezuje glavo s trupom: vrat ga boli; oviti vrat s šalom; do vratu zabresti v vodo; dati, obesiti si ogrlico okrog vratu; stisniti, zgrabiti koga za vrat; na vratu ima bulo; debel, dolg, vitek vrat;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Satya Vrat Shastri — (or Satyavrat Shastri) is a Sanskrit scholar. He is an honorary professor at the Special Centre for Sanskrit Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He was the Head of the Department of Sanskrit and the Dean of the Faculty of Arts at the …   Wikipedia

  • Penzion U Červených vrat — (Либехов,Чехия) Категория отеля: Адрес: Chudolazy 1, Либехов, 27721, Чехия …   Каталог отелей

  • nȁvrāt-nȁnōs — pril. razg. na brzinu bez dovoljno pripreme, zbrzano, na brzu brzinu, brže bolje, grlom u jagode, s neba pa u rebra …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍvrāt — m čin vraćanja (čega) [∼ novca] ∆ {{001f}}u ∼u term. ponovljeno [zločin u ∼u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅvrāt — m 1. {{001f}}nagla potpuna promjena (društvenog uređenja, vlasti) 2. {{001f}}prijelomni trenutak u životu, poslovanju i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vráta — vrát s mn. (á) 1. odprtina v zidu, steni, ki omogoča dostop v notranjost česa: vrata vodijo na ulico, v kuhinjo; zazidati vrata; steči skozi vrata; soba ima dvoje vrat; za to omaro, za voz so vrata preozka; vrata avtobusa, vagona / glavna,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vráta — vrát|a sr pl. tantum 〈G ā〉 1. {{001f}}otvor u zidu, na ogradi i sl. kroz koji se izlazi ili ulazi [ova/ta ∼a; dvokrilna ∼a; jednokrilna ∼a; višekrilna ∼a] 2. {{001f}}prolaz između strmih stijena u planinskom kraju, na rijeci, na moru 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Jai Santoshi Maa — Infobox Film name = Jai Santoshi Maa image size = 250px caption = director = Vijay Sharma producer = Satram Rohara writer = starring = Kanan Kaushal Bharat Bhushan Ashish Kumar Anita Guha music = C. Arjun cinematography = Sudhendu Roy editing =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.