zbrájānje

zbrájānje sr {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}zbrajati{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}jedna od osnovnih računskih operacija pri kojoj se brojevi (adendi, pribrojnici, sumandi) dodaju jedan drugome pri čemu se dobiva zbroj (suma); označuje se znakom + (plus, više); adicija, sumiranje, zbrojidba{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zbrajanje — zbrájānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. zbrajati 2. mat. jedna od osnovnih računskih operacija pri kojoj se brojevi (adendi, pribrojnici, sumandi) dodaju jedan drugome pri čemu se dobiva zbroj (suma); označuje se znakom + (plus, više);… …   Hrvatski jezični portal

  • asocijatívnōst — ž 1. {{001f}}sposobnost, mogućnost da se u mislima jedna pojava poveže s drugom; združivanje 2. {{001f}}mat. svojstvo nekih algebarskih operacija da rezultat ne ovisi o načinu grupiranja članova, npr. za zbrajanje (a+b) + c = a + (b+c);… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odùzimānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}oduzimati{{/ref}} 2. {{001f}}izdvajanje, lišavanje, prestanak funkcija 3. {{001f}}mat. binarna operacija na skupu realnih brojeva kojom se umanjeniku (minuendu) a i umanjitelju (suptrahendu) b pridružuje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • operácija — ž 1. {{001f}}med. mehanički zahvat na bolesnom tkivu i organima tijela radi sprečavanja širenja bolesti ili uklanjanja uzroka 2. {{001f}}vojn. složena djelatnost velikih vojnih formacija [∼ »Barbarossa«; vojno redarstvena ∼] 3. {{001f}}inform.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • poentírati — (∅) dv. 〈prez. poèntīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}sport postići/postizati poene a. {{001f}}u boćanju, zbrajanje poena igraču ili momčadi čija je boća ili više njih bliže balinu b. {{001f}}u boksu,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rádnja — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}akt, čin, pokret b. {{001f}}postupak, djelo c. {{001f}}mat. način, oblik izračunavanja; operacija (četiri računske radnje: zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje) 2. {{001f}}pismeni uradak; rad (3b) 3. {{001f}}lingv.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • règistar — m 〈G tra, N mn tri〉 1. {{001f}}pravn. a. {{001f}}popis, pregled (osoba, riječi, predmeta itd.) u knjizi po abecednom redu b. {{001f}}službena knjiga u koju se upisuju prispjeli dopisi, spisi, akti itd. c. {{001f}}(+ potenc.) knjiga u koju se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • totalizácija — ž zbrajanje, sumiranje, adiranje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȅktorskī — vȅktorsk|ī prid. koji se odnosi na vektore [∼a algebra; ∼a analiza] ∆ {{001f}}∼a grafika inform. način stvaranja slika kod kojeg se za određivanje smještaja, duljine i smjera crta koriste matematički opisi; ∼i prostor mat. jedna od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zbrájalica — ž uredski stroj za zbrajanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.