àkcent

àkcent {{c=0}}({{/c}}àkcenat{{c=0}}){{/c}} m 〈G mn -nātā〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}a. {{001f}}isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. {{001f}}prozodijski (suprasegmentni) element po kojemu se slogovi razlikuju c. {{001f}}dijakritički znak iznad vokala kojim se bilježi naglasak; u hrvatskom jeziku: kratkouzlazni (à), dugouzlazni (á), kratkosilazni (ȁ), dugosilazni (ȃ) 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}specifičan način izgovora, karakterističan za izvornog govornika drugoga jezika ili za govornika materinjeg jezika sa snažnim dijalektalnim ili lokalnim obilježjima {{/c}}[francuski ∼; splitski ∼] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}glazb. {{c=0}}isticanje jednog tona ili akorda u muzičkom govoru
∆ {{001f}}{{/c}}rečenični ∼ {{c=0}}melodija rečenice, intonacija i naglasak što ih rečenica realizira u govoru
⃞ {{001f}}{{/c}}staviti ∼ (na što) {{c=0}}istaknuti, naglasiti
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Akcent — Pays d’origine  Roumanie Genre musical Dance, Pop Années d activité Depuis 1999 …   Wikipédia en Français

  • Akcent — Осн …   Википедия

  • Akcent — is a Romanian Dance pop act.MembersGroup consisting of: * Adrian Claudiu Sana * Sorin Ştefan Brotnei * Mihai Gruia * Corneliu UliciFormer members: * Marius Nedelcu * Ramona BartaBiographyAdrian Claudiu Sana started the group in 1999; at that time …   Wikipedia

  • akcent — àkcent (àkcenat) m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. lingv. a. isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. prozodijski (suprasegmentni) element po… …   Hrvatski jezični portal

  • Akcent — Datos generales Origen Rumania Información artística …   Wikipedia Español

  • akcent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. akcentncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyróżnienie jednej z sylab wyrazu lub wyrazu w zdaniu przez wzmocnienie siły artykulacyjnej, wysokości tonu albo czasu trwania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Akcent — ist der Name einer polnischen Band, siehe Akcent (polnische Band) einer rumänischen Band, siehe Akcent (rumänische Band) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

  • akcent — m IV, D. u, Ms. akcentncie; lm M. y 1. «zjawisko fonetyczne polegające na wyróżnieniu sylaby w wyrazie za pomocą zwiększenia siły artykulacyjnej (akcent dynamiczny, ekspiracyjny, przycisk), zmiany wysokości tonu (akcent toniczny) lub wydłużenia… …   Słownik języka polskiego

  • akcènt — ênta in énta m (ȅ é, ẹ) 1. lingv. izstopanje glasu po jakosti ali tonu nasproti soseščini; naglas, poudarek: akcent je na prvem zlogu; melodični akcent / besedni, stavčni akcent // grafično znamenje za označevanje tega: zapisati akcent 2. ed. v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • akcent — 1. Akcent spoczywa na czymś «coś jest szczególnie ważne»: „Andersonville” napisana została dla pokrzepienia serc (...). Dlatego akcent spoczywa w niej na walce ze złem, walce rodzącej się w zagrożonej społeczności jenieckiej. NKul 4/1962. 2.… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.