ìndeks

ìndeks m 〈G mn ı̏ndēksā〉 {{c=0}}1. {{001f}}ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. {{001f}}a. {{001f}}popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. {{001f}}popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju određene riječi ili izrazi {{/c}}[∼ pojmova]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}kazalo 3. {{001f}}broj koji se stavlja ponajviše uz donji rub slova, a pokazuje neku veličinu (H2O, A1, B2 i sl.) 4. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}oznaka koja se pridaje nekim matematičkim simbolima za srodne veličine, npr. rješenja kvadratne jednadžbe s nepoznanicom x označavaju se x1, x2 (1 i 2 su indeksi); indeksi mogu biti i višestruki, npr. u oznaci aij 5. {{001f}}{{/c}}ekon. {{c=0}}broj koji u postocima pokazuje uzastopne promjene neke ekonomske pojave; pokazatelj {{/c}}[∼ životnih troškova] {{c=0}}6. {{001f}}knjižica u koju se upisuju predmeti na visokim školama, potvrđuje pohađanje predavanja i uspjeh u polaganju ispita 7. {{001f}}{{/c}}trg. {{c=0}}postupak stvaranja indeksnog područja, datoteke podataka; ostvaruje se na osnovi ključa indeksiranja; kažiprst
∆ {{001f}}{{/c}}∼ kupovne moći ekon. {{c=0}}pokazatelj kupovne moći novca; {{/c}}∼ loma fiz. {{c=0}}(simbol n) karakteristika medija kojim se širi svjetlost, može se definirati omjerom brzine svjetlosti u vakuumu i brzine svjetlosti u tijelu, ovisan je o valnoj duljini, tako da se dva svjetlosna snopa različitih boja šire medijem dvjema različitim brzinama; omjer indeksa loma dvaju medija koji imaju zajedničku granicu određuje kut loma svjetlosti na toj granici (Snelliusov zakon)
⃞ {{001f}}{{/c}}biti na ∼u {{c=0}}biti zabranjen, obilježen kao štetan, nepodoban, loš, neprihvatljiv; {{/c}}staviti na ∼ {{c=0}}zabraniti (ob. o knjigama)
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • indeks — ìndeks m <G mn ȉndēksā> DEFINICIJA 1. ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. a. popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju određene… …   Hrvatski jezični portal

  • indeks — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc indekssie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} alfabetyczny wykaz, spis nazwisk, haseł, terminów, tytułów, dzieł i in., występujących w danej książce (tekście), z podaniem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • índeks — a m (ȋ) 1. seznam knjig, katerih branje in širjenje prepoveduje oblast: cerkveni, državni indeks / dati, postaviti roman na indeks prepovedati ga brati in razširjati; knjiga je na indeksu prepovedano jo je brati in razširjati 2. seznam v knjigi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • indeks — m IV, D. u, Ms. indekssie; lm M. y 1. «alfabetyczny spis tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości itp. omawianych, poruszanych lub przytoczonych w danym dziele, umieszczony zwykle na końcu tego dzieła, z podaniem stron, na których każdą …   Słownik języka polskiego

  • Indeks — Die Operation Indeks war eine Operation der Staatsanwaltschaft in Kroatien gegen Personen der Universität Zagreb, die am 18. und 19. September 2008 mit Hilfe der Sondereinheit USKOK (Ured za Suzbijanje Korupcije i Organiziranog Kriminaliteta… …   Deutsch Wikipedia

  • indeks — in|deks sb., et, er el. indeks, e(r)ne (i matematik og it også pl. indices) (fortegnelse, register; MATEMATIK tal el. bogstav der adskiller ensartede størrelser; statistisk forholdstal) …   Dansk ordbog

  • Indeks — Indhold(sliste), emneliste …   Danske encyklopædi

  • indeks — is., Fr. index 1) Dizin 2) Gösterge Fiyat indeksi. Geçim indeksi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • indeks — Być, znajdować się itp. na indeksie a) «o książce: figurować w spisie dzieł zakazanych»: Na 7500 tytułów będących na rynku około półtora tysiąca znajduje się na indeksie. Ekran 45/1988. b) «o człowieku: być usuniętym poza obręb życia oficjalnego… …   Słownik frazeologiczny

  • indeks — <lat.> 1. Bir şeyin adları yazılmış siyahısı; adlar siyahısı. Çıxmış kitabların indeksi. Malların indeksi. 2. iqtis. Hər hansı bir iqtisadi hadisənin ardıcıl dəyişmələrini faizlə ifadə edən rəqəm göstəricisi. Əmək məhsuldarlığı indeksi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.